Perron üzrə transfer

**Qeyd :

Bütün tarif dərəcələri ƏDV-siz hesablanmışdır. ƏDV Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin tələblərinə müvafiq tətbiq edilir.