Nəqliyyat vasitələrin icarəsi

**Qeydlər : Cədvəldə qeyd olunan avtomobillər 3 (üç) saatdan az müddətə icarəyə verilmir.

“İcarəyə verən” tərəfindən icarəyə verilən avtomobil sürücü və yanacaqla təmin edilir.

“İcarəyə götürən” tərəfindən avtomobil Bakı şəhərinin hüdudlarından kənara aparıldığı hallarda, sürücünün yemək və mehmanxana ilə təminatı “İcarəyə götürən”in hesabına təmin edilir.

Bütün tarif dərəcələri ƏDV-siz hesablanmışdır. ƏDV Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinin tələblərinə müvafiq tətbiq edilir.