Şirkətin siyasəti

“VİP Aviasiya Xidmətləri Şirkəti” MMC-nin keyfiyyət, sağlamlığın mühafizəsi və əməyin təhlükəsizliyi sahəsində siyasəti ISO 9001:2015 və OHSAS 18001:2007 beynəlxalq standartların tələblərinə əsaslanan İnteqrasiya olunmuş menecment sisteminin (İMS) tədbirlərinin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi yolu ilə yerüstü xidmətlərin göstərilməsi zamanı uçuşların təhlükəsizliyinin, keyfiyyətli xidmətin, təhlükəsiz və sağlam əmək şəraitinin, istehsalat zədələnmələrinin və peşə xəstəliklərinin daima azaldılmasının və aradan qaldırılmasının təmin olunmasına yönəlmişdir.

 Öz fəaliyyətində “VİP Aviasiya Xidmətləri Şirkəti” MMC aşağıda göstərilən prinsipləri rəhbər tutur:

• Sağlamlığın mühafizəsinin, əməyin təhlükəsizilyinin, keyfiyyətin, o cümlədən yanğın və ekologiya təhlükəsizliyinin təmin olunması; 

• İMS-nin fasiləsiz təkmilləşdirilməsi və İSO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, İSAGO Beynəlxalq standartlarının tələblərinə, ICAO və IATA Beynəlxalq Aviasiya təşkilatlarının müvafiq standart və tövsiyyələrinə uyğunlaşdırılması yolu ilə xidmətin təhlükəsiz və stabil keyfiyyətlə təqdim edilməsi;

• Keyfiyyət, sağlamlığın mühafizəsi və əməyin təhlükəsizliyi sahəsində şirkətin fəaliyyətini reqlamentləşdirən qanunvericliyin, aviaşirkətlərlə bağlanmış standart sazişlərin (SGHA və SLA), digər korporativ şirkətlərlə bağlanmış müqavilələrin tələblərin riayət edilməsi; 

• Təhlükəsizliyin, təhlükəsizik üzrə risklərin idarə olunması məsələlərin şirkətdə prioritet edilməsi, həmçinin həmin risklərin minimuma endirilməsi məqsədi ilə şirkətdə təhlükəsizlik mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi;

• Risklərin idarə olunması sistemindən istifadə etməklə aviasiya hadisələrinin və insidentlərin qarşısnın alınması məqsədi ilə uçuşların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi;

• İş yerlərinin təqdim edilməsi, işlək avadanlıq və texnika ilə təchizatı, həmçinin təhlükəsiz və sağlamlığa xətər yetirməyən əmək üsullarının tətbiqi;

• Təhlükəli və zərərli istehsalat şəraitində işləyən işçilərin yeni texnologiyalar, müasir kollektiv və fərdi qorunma vasitərlərinin tətbiq olunması yolu ilə həyat və sağlamlığının qorunması;

• Təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədi ilə bütün personalın təhlükəsizlik sahəsində məsuliyyətinin və vəzifələrinin dəqiq müəyyən edilməsi;

• Təhlükəsizliyin təmin olunması, həmçinin istehsalat prosesləri zamanı ortaya çıxan təhlükəli faktorların fəsadları üzrə risklərin aradan qaldırılmasını və ya minimuma endirilməsini təmin etmək üçün təhlükə faktorları barədə məlumatların təqdim olunması üsulu daxil olmaqla təhlükənin mənbəyinin müəyyən olunması, risklərin tənzimlənməsi prosesinin tətbiq olunması və təkmilləşdirilməsi;

• Keyfiyyət, sağlamlığın mühafizəsi və əməyin təhlükəsizliyi sahəsində göstəricələrinin daima yaxşılaşdırılması;

• VİP Aviasiya Xidmətləri Şirkəti” MMC-nin işçilərinin keyfiyyət, sağlamlığın mühafizəsi və əməyin təhlükəsizliyi sahəsində təlimi, ixtisaslarının artırılması və peşəkar hazırlıqlarının aparılması;

• Yüksək hazırlıqlı, motivasiya edilmiş və gülərüz personal tərəfindən xidmətin göstərilməsi;

• İstehlakçıların tələbatlarını və istəklərini müəyyən etmək məqsədi ilə, onlarla daimi əlaqənin saxlanılması;

• Keyfiyyətli və təhlükəsiz xidmətlərin göstərilməsinin təmin edilməsi işində şirkətin personalının maksimal iştirakına şəraitin yaradılması;

• Qabaqcıl yenilənmiş texnologiyaların tətbiqi və avtomatlaşdırma səviyyəsinin artırılması yolu ilə istehsalatın effektivliyinin artırmaq.

 Şirkətin rəhbərliyi, aşağıda göstərilənlər üçün bütün lazımi tədbirləri görəcəkdir:

 • Şirkətin siyasətinin şirkətin bütün işçilərinin, maraqlı tərəflərin və ictimaiyyətin nəzərinə çatdırılması;

• Yuxarıda göstərilən vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün lazımi vəsaitlərin təqdim edilməsi;

• Keyfiyyət, sağlamlığın mühafizəsi və əməyin təhlükəsizliyi sahəsində siyasətin həyata keçirilməsi;

• İMS-nin effektivliyinin daimi yaxşılaşdırılması, tələblərə uyğunluğun təmin olunması və maliyyələşdirilməsi;

• İMS-nin tələblərinə uyğunluq üzrə iş prosesində şirkətin bütün personalının fəal iştirakı;

• İş prosesinin monitorinqi və rəhbərlik tərəfindən sonradan analizin təmin edilməsi;

• Hazırki siyasətin şirkətin keyfiyyət, sağlamlığın mühafizəsi və əməyin təhlükəsizliyi sahəsində mövcud olan risklərinin dərəcəsinə və xarakteristikasına uyğunlaşdırılması;

• Keyfiyyət, sağlamlığın mühafizəsi və əməyin təhlükəsizliyi sahəsində məqsədlərin müəyyən edilməsi və onların təhlilinin aparılması üçün əsasın yaradılması;

• Şirkətin siyasətinin sənədləşdirilməsi, tədbiq edilməsi və aktual səviyyədə saxlanılması; 

• Personalın keyfiyyət, sağlamlığın mühafizəsi və əməyin təhlükəsizliyi sahəsində öhdəliklərlə tanış edilməsi;

• Hazırki keyfiyyət, sağlamlığın mühafizəsi və əməyin təhlükəsizliyi sahəsində siyasətin əsas mövqe və tələblərinin Şirkətin partnyorlarının nəzərinə çatdırılması; 

• Hazırki keyfiyyət, sağlamlığın mühafizəsi və əməyin təhlükəsizliyi sahəsində siyasətin Şirkətin fəaliyyətinə uyğunluğunun təmin edilməsi və aktuallığının müəyyən edilməsi məqsədi ilə vaxtaşırı olaraq monitorinqinin keçirilməsi.